WIELKI SUKCES JEDNOCZACEJ SIE POLONII NIEMIECKIEJ – NAJWIEKSZA POROZUMIENIE W HISTORII OSTATNICH 20 lat POLONII w NIEMCZECH

(brakowało albo „Rodła”, albo Chrześcijańskie Centrum nie chciało się wiązać) – między Rodłem, Chrześcijańskim Centrum, Macierzą Szkolną oraz Kongresem Polonii Niemieckiej – podpisano 17 stycznia w Warszawie / Wadgassen / Merbusch. Zwracamy uwagę na  „Aneks do Porozumienia” – fragmenty (pkt 1) – Aneks (fragmenty – pkt 1 )  „Rozwiazanie „Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech” nastąpiło, kiedy  „Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego  w Niemczech e.V.” mocą uchwały swojego zarządu z dnia 03.02.2018r. z niego wystąpiło (http://chcentrum.de/wp-content/uploads/2018/10/Oswiadczenie-ChC-stan-prawny23102018.pdf), a w „Konwencie” pozostało jedyne „Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech e.V.”. „Kongres Polonii Niemieckiej e.V.”, będący jednym z współzałożycieli Konwentu, wystąpił z niego w 2013 roku.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *