Podstawa działania

?>

Podstawa działania

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. Informacje państwo znajdziecie w załączniku.